O MInP

1. Położenie, podstawa prawna i sposób funkcjonowania Inkubatora.

Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości (MInP) położony jest na obszarze przemysłowym należącym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, przy ul. Przemysłowej.

Został wybudowany w ramach realizacji projektu pn. „Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW”. Projekt został zrealizowany przez Gminę Miejską Mielec przy współudziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.
Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm został wybudowany w celu poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych. Obiekt hali inkubatora wyposażony jest w pełną infrastrukturę i jest udostępniany przedsiębiorcom do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej.

Prezentacja multimedialna

2. Charakterystyka obiektu.

Inkubator to budynek jednokondygnacyjny wykonany w konstrukcji stalowej, oparty na rzucie litery „U”, tworząc w ten sposób przestrzeń na wewnętrzny dziedziniec z placem manewrowym. Budynek posiada dach płaski ukryty za attykami. Forma budynku ma charakter horyzontalny i doskonale komponuje się na tle zachowanej zieleni wysokiej, tworząc w ten sposób przedpole i tło widokowe.
Budynek zaprojektowano w układzie modułowym przeznaczonym wstępnie do użytku przez 13 najemców. W każdym module wydzielono strefę usługowo-produkcyjną oraz zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne (aneks kuchenny i koedukacyjne WC). Zaplanowano możliwość łączenia modułów w zależności od potrzeb.
Do każdego modułu przewidziano osobne wejście oraz bramę przemysłową. Instalacje wewnętrzne są zaprojektowane w sposób umożliwiający osobne rozliczanie mediów.
Planowane zatrudnienie wynosi max. 5 osób w danym boksie. Przewidywana łączna ilość osób przebywających w budynku wynosi 65 (w tym osoby niepełnosprawne).
W projekcie zagospodarowania terenu Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości zaprojektowano 241 miejsc parkingowych, w tym: 119 miejsc dedykowanych Inkubatorowi i 122 miejsca ogólnodostępne.

logotypy_MINP

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress

Skip to content