Oferta MInP

Oferta Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości MInP.

1. Wynajem powierzchni.

Czynsz najmu obejmuje:

a) dostęp do wynajmowanych pomieszczeń na zasadach określonych w punkcie G regulaminu MInP;

b) możliwość korzystania z parkingu, na zasadach określonych w Regulaminie MInP;

c) monitoring wizyjny obiektu;

d) infrastrukturę umożliwiającą dostawę prądu, gazu, wody, z tym, że umowy na dostawy mediów Lokatorzy zawierają z dostawcami we własnym zakresie;

e) wykonywanie napraw niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji nieruchomości, z wyłączeniem napraw objętych gwarancją oraz rękojmią udzieloną przez wykonawcę obiektu MInP;

2. Zapewnienie korzystnych warunków do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną poprzez świadczenie usług w zakresie m.in. działalności innowacyjnej, transferu technologii oraz z zakresu finansowania działalności gospodarczej, w tym między innymi do:

a) organizacji szkoleń w zakresie działalności innowacyjnej;

b) zapewnienia dostępu do usług doradztwa indywidualnego w zakresie działalności innowacyjnej;

c) organizacji szkoleń w zakresie powstania i rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną;

d) zapewnienia dostępu do usług doradztwa indywidualnego w zakresie rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną.

 

logotypy_MINP

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress

Skip to content